Activiteiten
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers.
Op Glorieuxpark zijn veel mogelijkheden voor vrijwilligers.
Klik hier voor meer informatie.
Nieuws
Vacature medewerkers huishouding m/v
05-11-2018
Er is een nieuwe vacature voor medewerkers huishouding m/v. Kijk op vacature voor meer informatie.
Deelname Zorg & Wonen Glorieux aan Liever thuis! beurs
08-10-2018
Ook dit jaar neemt Zorg & Wonen Glorieux deel aan Liever thuis! onderdeel van de +Genieten - beurs op 22, 23 en 24 november in het beursgebouw in Eindhoven. Een beurs volop inspiratie om optimaal te genieten van het leven en het maximale uit uw wooncomfort te halen. Onze collega's vertellen u graag meer over de mogelijkheden van wonen en zorg op Glorieuxpark.

Via www.plusgenieten.nl/tickets/ met promotiecode expo46 kunt gratis toegangskaarten bestellen. We ontvangen u graag op onze stand, nummer 208!
Kwaliteitskader
08-09-2017
In het Kwaliteitskader licht Zorg & Wonen Glorieux toe hoe zij persoonsgerichte zorg en ondersteuning verleent. Bekijk hier het profiel van de personeelssamenstelling. Voor het volledige rapport Kwaliteitskader Zorg & Wonen Glorieux kijk bij Publicaties.
Opening Inspiratietuin
24-05-2017
Op 24 mei is op Landgoed Glorieux de Inspiratietuin op feestelijke wijze geopend. In deze tuin is de spirituele inspiratie van de Zusters van Barmhartigheid vormgegeven. De tuin bestaat uit een labyrint met daarin kunstwerken van Jeannette Claessen en Carla van Olst, diverse teksten uit de wereldgodsdiensten en een permanente plek voor de Wereldvredesvlam. Alles ter inspiratie en bezinning.

De Inspiratietuin is een geschenk van de Zusters van Barmhartigheid aan de huidige bewoners van Glorieuxpark en aan allen die er in de toekomst wonen en zorg ontvangen.
Zorg & Wonen Glorieux is trots! Het Gouden PREZO Keurmerk is behaald.
26-04-2017
Zorg & Wonen Glorieux werkt hard aan het verlenen van goede zorg en dienstverlening en is continue op zoek naar mogelijke verbeteringen. Na een uitgebreide toetsing door een onafhankelijk auditteam van Perspekt is vastgesteld dat Zorg & Wonen Glorieux voldoet aan de gestelde eisen voor het Gouden PREZO Keurmerk.

PREZO (PREstaties in de ZOrg) is een kwaliteitssysteem ontwikkeld voor zorginstellingen bij het sturen op verantwoorde zorg én verantwoord ondernemerschap. Een prominente plek tijdens de toetsing wordt ingenomen door de tevredenheid van bewoners en de inzet van de medewerkers.
Pagina: 1 van 2