Publicaties
Kwaliteit, klachten en geschillen Zorg & Wonen Glorieux
Per 1 januari 2016 is de Wet Kwaliteit, Klachten en geschillen in de Zorg (WKKGZ) in werking getreden. Deze wet is van toepassing op alle vormen van zorg. De wet regelt het (toezicht op) de kwaliteit van zorg, de behandeling van klachten en geschillen in de zorg en meldingen aan de IGZ. Klik hier voor een toelichting op de implementatie van de WKKGZ en hier voor de klachtenregeling van Zorg & Wonen Glorieux.
Kwaliteitsplan
In het kwaliteitsplan licht Zorg & Wonen Glorieux toe hoe zij persoonsgerichte zorg en ondersteuning verleent. Niet alleen lichamelijke zorg, maar ook zorg voor een zinvolle dagbesteding en leefcomfort. De wijze waarop Zorg & Wonen Glorieux continue aan kwaliteitsverbetering van haar (zorg)medewerkers werkt wordt eveneens toegelicht. Zo heeft u inzicht wat u van ons kan verwachten. Het Kwaliteitsplan Zorg & Wonen Glorieux 2020 kunt u hier bekijken.

Het kwaliteitsjaarverslag 2019 kunt u hier downloaden.